Privacy

You are here:

PRIVACYBELEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingegaan op 25 mei 2018) publiceren we hierbij het Privacybeleid van Tennisfarm Holland.

Tennisfarm Holland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verzameld op de website www.tennisfarmholland.nl  (de ”Website”). Tennisfarm Holland stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen tijdens uw bezoeken aan de Website. Door het achterlaten van gegevens op een inschrijfformulier van onze Website of door ons een e-mail te sturen, accepteert u ons privacybeleid, dat erop gericht is al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens te beantwoorden.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

De gegevens die u, als gebruiker van de Tennisfarm, doorgeeft door middel van het invullen van een inschrijfformulier, het boeken van een tennisbaan via de Website of het sturen van een e-mail.

Op het moment van uw registratie, wanneer u een formulier invult om een tennisbaan te reserveren, in te schrijven voor een toernooi of tennisles, verzamelt Tennisfarm Holland persoonlijke informatie over u en stemt u ermee in om met ons te communiceren.

Persoonlijke informatie omvat  uw e-mailadres, uw woonadres, namen van deelnemers en telefoonnummers.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS ?

De persoonsgegevens die over u worden verzameld, zijn het voorwerp van gegevensverwerking voor de volgende doeleinden:

* Verwerking van uw reservering of inschrijving

* Na reservering/inschrijving worden de persoonsgegevens gebruikt voor

* Het versturen van e-mails  m.b.t. de service die door Tennisfarm Holland wordt aangeboden:

Tennisfarm Holland stuurt u verschillende types e-mail:

  • Persoonlijke e-mails m.b.t. uw reservering : bevestiging van de reservering .
  • Algemene e-mails m.b.t. belangrijke informatie over de Tennisfarm, voor alle gebruikers van de Tennisfarm.
  • Persoonlijke e-mails: wanneer we u iets persoonlijks mede te delen hebben of u een factuur willen sturen.

Wanneer u geen gebruiker meer bent van de Tennisfarm en u wilt niet meer op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in de Tennisfarm, kunt u ons een e-mail sturen en halen wij u uit ons e-mailbestand.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER GEDEELD?

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

De persoonsgegevens die u ons meedeelt m.b.t. uw inschrijving of reservering  worden bewaard, zolang u daar geen bezwaar tegen maakt.

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN HOE VRAAGT U DE VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS ?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te wissen, de verwerking te beperken en om zich tegen de verwerking te verzetten. Om dit te doen kunt u uw verzoek doen door het sturen van een e-mail naar info@tennisfarmholland.nl.